Giới thiệu quy trình triển khai Just In Time

Có thể hiểu gói gọn quy trình Just in time là “sản xuất sản phẩm đúng với số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm”

Trong một quy trình đưa sản phẩm từ đầu vào nguyên vật liệu đến tay người tiêu dùng thường có rất nhiều công đoạn khác nhau. Công đoạn đầu tiên sẽ sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn tiếp theo cần tới.

Nói cách khác, JIT là hệ thống sản xuất trong đó các luồng nguyên vật liệu, hàng hóa và sản phẩm được truyền vận, lập kế hoạch chi tiết từng bước sao cho quy trình tiếp theo có thể thực hiện ngay khi quy trình trước kết thúc. Qúa đó, không có tình trạng để không, chờ xử lý, không có nhân công hay thiết bị phải đợi đầu vào để vận hành.

+ Giảm chỉ phí nhân công

+ Giảm hao phí nguyên vật liệu

+ Nhanh chóng đưa sản phẩm vào phục vụ khách hàng –> tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cơ hội

+ Năng suất và chất lượng sản phẩm nâng lên trong khi giá thành sản phẩm cạnh tranh hơn

Bên cạnh đó là sự chuyên môn hóa trong từng khâu sản xuất –> quá trình vận hành thông suốt, tính chuyên nghiệp được nâng lên, kỹ thuật chuyên sâu hơn.

Sản phẩm chất lượng là yếu tố giúp đơn vị đầu tư chiếm được niềm tin yêu của khách hàng –> đơn vị đầu tư nhận được nhiều giá trị hơn, đó là thành công 100%
[addthis tool=”addthis_inline_share_toolbox”]

Hỗ trợ trực tuyến